Een verstopte schoorsteen

Verstopte schoorsteen

Een verstopte schoorsteen kan levensgevaarlijk zijn! Specie, vogelnesten, stenen of een slechte kwaliteit van het kanaal kunnen er voor zorgen dat de schoorsteen verstopt raakt. Een schoorsteen controle is daarom uitermate belangrijk voor de veiligheid van het huis. Het is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van het huis, uw veiligheid kan er ook door in gevaar komen. Daarnaast is het in veel gevallen voor de verzekering verplicht om eens in het jaar uw schoorsteen te laten controleren en te reinigen.

De gevaren

Als uw schoorsteen verstopt zit, kunnen er veel gevaarlijke situaties ontstaan. De verbrandingsgassen kunnen geen uitwegvinden door uw schoorsteen en zullen weer terugkomen rechtstreeks de woning in. Er kan dan een overschot komen van koolmonoxide in uw woning. Wat nog meer kan gebeuren bij een verstopte schoorsteen is dat er brand kan uitbreken in uw schoorsteen. Bij een schoorsteenbrand kunnen de tempraturen stijgen naar een graad of 500. De teerachtige laag binnen in uw schoorsteen vliegt dan in brand.

Lees verder